OBE POSTMA KRAANVERHUUR

Meer informatie 06 513 44 897

Werkzaamheden

Wij werken in opdracht van overheden, aannemingsbedrijven, hoveniers, recreatiebedrijven, maar ook veelal voor particulieren. Of het nu om grond-, weg-of waterbouwkundige werken gaat wij kunnen iedere klus aan.

Onder andere voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

Infrastructuur:
 • Aanleggen rioleringen;
 • Bermen & sloten;
 • Kabels & leidingen;
 • Wegen & paden;
 • walbeschoeiing;
Cultuurtechniek:
 • Onderhoud;
 • Wegen, bermen & sloten;
 • Maaien;
 • Rooien bomen en struiken;
 • Stobben frezen;
 • Spitten;
 • Egaliseren;
 • Inzaaien;
 • Sloot/ vijver reinigen;
Grondverzet:
 • Ontgraven bouwputten;
 • Aanleggen vijvers;
 • Aanleggen tuinen;
 • Etc., etc.

Generic placeholder image

Verzorgen KLIC melding

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, ook wel WION of grondroerdersregeling genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden. Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke "mechanische grondroering" een graafmelding bij het Kadaster te doen.

De wet verplicht gravers (ook wel grondroerders genoemd) tot het melden van elke mechanische grondroering.

Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.

Ook voor particulieren
Ook voor particulieren is dit verplicht. Zodra wij aan de slag gaan kunnen wij een KLIC melding voor u verzorgen, zodat u hier geen werkt aan heeft.

Generic placeholder image