OBE POSTMA KRAANVERHUUR

Meer informatie 06 513 44 897

Bomenzaag

De bomenzaag is een door Obe Postma Kraanverhuur zelf ontwikkeld uitrustingsstuk.

Deze zaag is uitermate geschikt voor het veilig, snel, goedkoop en efficiënt zagen en uitdunnen van boswallen (tot diameter circa 25 cm), op moeilijke of gevaarlijke locaties.

Hierbij valt te denken aan steile taluds of langs wegen waar het verkeer zo weinig en zo kort mogelijk last moet hebben van de werkzaamheden.

Door de combinatie van een zaag en klem kunnen de gezaagde bomen/struiken op elke gewenste manier neergelegd worden, bijvoorbeeld in een wal of klaar leggen voor een versnipperaar.

Kortom de combinatie van de kraan met bomenzaag is een concept waar 1 man met machine veel werk kan verzetten.


Meer informatie over ons materieel.

Bomenzaag Postma Kraanverhuur